Winbergo bokštelis padėtas horizontaliai

Rotoriaus plotis 100 cm

 

Horizontalus tiektuvas „Winbergrivare“