Winbergo bokštelis padėtas horizontaliai

Rotoriaus plotis 100 cm